Apie „Hostex“ Pagalbos tarnyba

Svetainių talpinimo aptarnavimo sąlygos

1. Diegimas ir paslaugos paleidimas
Mes įsipareigojame suteikti erdvę tinklapio talpinimui, užsakymo metu nurodytų funkcijų veikimą, užtikrinti patalpinto tinklapio pasiekiamumą interneto ryšio kanalais.

2. Įranga

Mes įsipareigojame prižiūrėti ir užtikrinti aparatūrinės ir programinės įrangos, kurioje veikia tinklapis, veikimą, išskyrus nemokamas programas. Mes informuojame įrangos kūrėjus apie kliento aptiktas klaidas mūsų naudojamoje programinėje įrangoje, tačiau neįsipareigojame informuoti kliento apie klaidų sprendimo būseną.

3. Žinios apie Informacines technologijas

Mes nevykdome mokymų ir neteikiame konsultacijų apie interneto technologijas ir kompiuterijos žinias. Klientas privalo būti susipažinęs su užsakytų paslaugų specifika.

4. Atsarginės duomenų kopijos

Mes atliekame periodines atsargines duomenų kopijas. Kurios saugomos iki 14 dienų. Atstatant iš skirtingų dienų kopijų, kiekvienos dienos kopijos atstatymas laikomas atskiru atstatymo atveju. Atsarginių duomenų kopijų įkainiai skelbiami www.hostex.lt/hostingas svetainėje.

5. Web kodas ir taikomosios programos

Klientas privalo užtikrinti savalaikį programinio kodo atnaujinimą ir apsaugojimą nuo kenkėjiškų įsibrovimų.

6. Klientų duomenų perkėlimas iš kitų paslaugų teikėjų į „Hostex“ sistemas

Atskiru susitarimu mes galime padėti klientui perkelti jo svetainės duomenis iš kitų paslaugų teikėjų į „Hostex“ sistemas, pagal taikomą valandinį darbų įkainį.

7. Valdymo centras („Hostex“ savitarna)

Mes suteikiame klientui standartine interneto naršykle pasiekiamą paslaugų valdymo aplinką, kurioje klientas gali keisti nustatymus, kurti ir valdyti elektroninio pašto dėžutes, failus, valdyti kitas paslaugas, peržiūrėti naudojimo statistiką bei mokėjimų informaciją, užsakyti papildomas paslaugas.

8. Funkcionalumas ir galimybės

Klientas atsakingas už valdymo aplinkos teikiamų galimybių supratimą, jų teisingą naudojimą. Klientas privalo pats atlikti valdymo užduotis: kurti ir valdyti el. pašto dėžutes, vartotojus, tinklapius, tvarkyti failus. Mes suteiksime visą įmanomą dokumentaciją ir priėjimą prie „Hostex“ pagalbos puslapio: https://pagalba.hostex.lt.

9. Neskaičiuojamas duomenų srautas

Tinklapių talpinimo planai nėra skirti masiniams failų apsikeitimams. Mes neskaičiuojame duomenų srauto, tačiau neproporcingo serverinio kompiuterio resursų naudojimo atveju pasiliekame teisę klientui pasiūlyti pasirinkti paslaugos planą, atitinkantį resursų panaudojimo pobūdį. Pastebėję neproporcingą duomenų srautą, informuojame klientą ir pasiliekame teisę apriboti paslaugų veikimą.

10. Neproporcingas serverių resursų naudojimas

Mes pasiliekame teisę apriboti paslaugas, pastebėję kliento neproporcingą serverio resursų naudojimą, kurio veiksmai daro įtaką kitiems „Hostex“ klientams.

11. Svetainių talpinimo planus draudžiama naudoti:

11.1. nelegaliems turinio ir nepageidaujamiems (SPAM) laiškų siuntimams;
11.2. neatnaujintai, saugumo spragų turinčiai, netinkamai, nesaugiai sukonfigūruotai programinei įrangai;
11.3. intensyviai diskų posistemę apkraunančiai programinei įrangai;
11.4. intensyviai procesorių (CPU) apkraunančiai programinei įrangai;
11.5. intensyviai tinklą apkraunančiai programinei įrangai (paketų kiekis per sekundę, suminis pralaidumas);
11.6. programoms, kurios kaupia didėjančius kiekius nenaudojamų failų ir duomenų (neprižiūrimi laikinų failų katalogai, periodiškai netrinami log failai ir t.t.);
11.7. kenkėjiškai veiklai prieš kitas informacines sistemas;
11.8. Lietuvos Respublikos įstatymuose draudžiamai veiklai.

12. El. paštas

Mes triname el. laiškus, kurie aplanke „Šiukšlinė“ talpinami ilgiau nei 30 dienų.

Linux Cloud - Virtualių dedikuotų serverių aptarnavimo sąlygos

1.Diegimas ir paslaugos paleidimas
Mes įsipareigojame įdiegti ir paleisti virtualų dedikuotą serverį (VDS), suteikti jam dedikuotą IP adresą, užtikrinti VDS pasiekiamumą interneto ryšio kanalais.

2. Įranga
Mes įsipareigojame prižiūrėti ir užtikrinti aparatūrinės ir programinės įrangos, kurioje veikia VDS, veikimą. Mes stebėsime įrangą ir pastebėję gedimą užtikrinsime kiek įmanomai greitą sugedusios įrangos pakeitimą tvarkinga.

Mes atliekame VDS operacinės sistemos branduolio (kernel) atnaujinimus. Prieš atlikdami atnaujinimus kurie reikalauja serverio perkrovimo, informuosime ne vėliau kaip prieš 24 valandas. Mes informuojame įrangos kūrėjus apie kliento aptiktas klaidas mūsų naudojamoje programinėje įrangoje, tačiau neįsipareigojame informuoti kliento apie klaidų sprendimo būseną.

3. Žinios apie Informacines technologijas
Mes neteikiame konsultacijų apie informacines technologijas ir kompiuterijos žinias.

Mes konsultuojame VDS veikimo klausimais, tačiau neteikiame konsultacijų apie jame įdiegtą programinę įrangą. Klientas privalo kompetentingai administruoti užsakytą VDS serverį, užtikrinti VDS serverio saugumą, bei savalaikį programinės įrangos atnaujinimą.

4. Atsarginės duomenų kopijos
Mes atliekame periodines atsargines duomenų kopijas, kurios Saugomos iki 14 dienų.

Atsarginių duomenų kopijų įkainiai skelbiami http://www.hostex.lt/virtualus_dedikuoti_serveriai svetainėje.

5. Web kodas ir taikomosios programos
Klientas yra atsakingas už tinklapių programinio kodo ir kliento įdiegtų taikomųjų programų korektišką veikimą. Mes neatliekame klientų naudojamo turinio ar taikomųjų programų priežiūros ar derinimo, tai yra tik kliento ar jo paskirtų atsakingų asmenų atsakomybė.

6. Plesk licencija
Mes suteikiame nemokamą serverio valdymo įrankio licenciją, kurios dydis atitinka nuo užsakomo VDS serverio. Plesk licencijos galiojimas baigiasi nutraukus VDS serverio paslaugą.

7. Bylų apsikeitimo programinė įranga
VDS serveriuose draudžiama naudoti visą bylų apsikeitimui skirtą programinę įrangą (p2p, torrent, proxy ir kt.). Pastelėje tokios programinės įrangos naudojimą, mes pasiliekame sau teisę sustabdyti teikiamą paslaugą.

Mes pasiliekame teisę apriboti paslaugas, pastebėję kliento neproporcingą serverio resursų naudojimą, kurio veiksmai daro įtaką kitiems „Hostex“ klientams.

8. VDS serverius draudžiama naudoti:

8.1. nelegaliems turinio ir nepageidaujamiems (SPAM) laiškų siuntimams;
8.2. neatnaujintai, saugumo spragų turinčiai, netinkamai, nesaugiai sukonfigūruotai programinei įrangai;
8.3. intensyviai diskų posistemę apkraunančiai programinei įrangai;
8.4. intensyviai procesorių (CPU) apkraunančiai programinei įrangai;
8.5. intensyviai tinklą apkraunančiai programinei įrangai (paketų kiekis per sekundę, suminis pralaidumas);
8.6. programoms, kurios kaupia didėjančius kiekius nenaudojamų failų ir duomenų (neprižiūrimi laikinų failų katalogai, periodiškai netrinami log failai ir t.t.);
8.7. kenkėjiškai veiklai prieš kitas informacines sistemas;
8.8. Lietuvos Respublikos įstatymuose draudžiamai veiklai.

Linux Cloud Pro - Virtualių dedikuotų serverių su priežiūra aptarnavimo sąlygos

1. Diegimas ir paslaugos paleidimas

Mes įsipareigojame įdiegti, sukonfigūruoti ir paleisti svetainių talpinimo paslaugas, užtikrinti serverio pasiekiamumą interneto ryšio kanalais.

2. Įranga
Mes įsipareigojame prižiūrėti ir užtikrinti aparatūrinės įrangos, kurioje veikia paslauga, veikimą.

Mes įdiegiame standartines svetainių talpinimo paslaugas: WWW, PHP, Duomenų bazes, FTP, el. pašto serverį bei serverio valdymo įrankį. Užtikriname maksimalų programinės įrangos saugumą. Atsiradus saugumo atnaujinimams ne vėliau kaip per 30 dienų įdiegiame programinės įrangos atnaujinimus. Prieš atlikdami atnaujinimus kurie reikalauja serverio perkrovimo, informuojame ne vėliau kaip prieš 24 valandas.

3. Užklausų sprendimas
Linux Cloud PRO klientų užklausos yra sprendžiamos prioriteto tvarka. Priklausomai nuo užsakyto paslaugos plano, klientui suteikiamas VIP telefono numeris, pasiekiamas visą parą.

4. Paslaugų veikimas
Mes užtikriname standartinių paslaugų stebėseną, padedame diagnozuoti problemų priežastis ir bendradarbiaujame su turinio valdymo sistemos ar kitais programinės įrangos kūrėjais siekdami pagerinti paslaugos veikimą.

5. Atsarginės duomenų kopijos
Mes atliekame atsargines duomenų kopijas, kurios saugomos iki 14 dienų. Atsarginių duomenų kopijų įkainiai skelbiami http://www.hostex.lt/pro svetainėje.

6. Web kodas ir taikomosios programos
Klientas ar jo įpareigotas asmuo yra atsakingas už tinklapių programinio kodo ir kliento įdiegtų taikomųjų programų korektišką veikimą. Mes neatliekame klientų naudojamo turinio ar taikomųjų programų priežiūros, tačiau bendradarbiaujame optimizuodami svetainės veikimą. Papildomos programinės įrangos diegimo ir sistemos optimizavimo darbus galime atlikti suderinus su klientu už papildomą mokestį.

7. Duomenų perkėlimas
Mes padedame klientui perkeliant duomenis į serverį, tačiau neįsipareigojame to atlikti be svetainės kūrėjų pagalbos.

Domeno teikimo sąlygos

1. „Hostex“ vadovaudamasis Kliento užsakymu registruoja, perkelia ar pratęsia domeno galiojimą, Klientui jas užsakius ir sumokėjus nustatytą mokestį.

2. Klientui įvykdžius sutartą prievolę, kuri nurodyta sutartyje, „Hostex“ privalo išsiųsti Domenų Registrų centrui paraišką dėl Domeno įregistravimo/pratęsimo.

3. Ne vėliau kaip likus 14 (keturiolikai) dienų iki Domeno palaikymo pabaigos, informuoti klientą nurodytu el. paštu kartu išsiunčiant išankstinę sąskaitą.

4. Sutikti ir nepažeisti Domeno registravimo reglamentų, sąlygų bei tvarkos (Klientas turi teisę su atitinkamų Domenų registravimo sąlygomis susipažinti pats arba konsultuodamasis su Paslaugos teikėju).

5. Klientas prisiima visą atsakomybę kilus ginčytiniems klausimams dėl Domeno naudojimo teisėtumo.

6. Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti Domeno naudojimą, sumokėtos įmokos už Domeno registravimą/pratęsimą nėra grąžinamos.

7. Domenų naudojimą reglamentuoja procedūriniai reglamentai, kurie nurodyti prie kiekvieno domeno http://www.hostex.lt/domenai svetainėje.

„TELIA“ SSL/TLS SERTIFIKATO TEIKIMO SĄLYGOS

1. APŽVALGA
Šiame dokumente aprašomos sąlygos tarp Telia Lietuva, AB ir Pareiškėjo (Abonento), kuriose yra apibrėžtos šalių teisės ir atsakomybė („Telia“ SSL/TLS sertifikato teikimo sąlygos). Sertifikatus išduoda Telia Lietuva, AB arba jos licenciarai, šiuo atveju Telia sertifikavimo licenciaras.
Šiam dokumentui taikoma Telia grupės saugumo politika , Licenciaro teikimo sąlygos ir Paslaugų teikimo sutarties sąlygos .
Telia sertifikavimo licenciaras išduotus sertifikatus naudoja Telia ar kitos šalys teikdamos saugumo paslaugas. Ši sutartis apima Telia sertifikatais pasitikinčių, jas naudojančių ar registruojančių naudotojų pareigas ir atsakomybę.

2. APIBRĖŽTYS

Abonentas Asmuo arba subjektas, kuriam buvo išduotas Sertifikatas, arba kurį teisiškai saisto „Telia“ SSL/TLS sertifikato teikimo sąlygos.
„Telia“ SSL/TLS sertifikato teikimo sąlygos Sąlygos tarp Telia Lietuva, AB ir Pareiškėjo (Abonento), kurioje apibrėžtos šalių teisės ir pareigos.
Domeno vardas Įrenginiui priskirta etiketė Domeno vardų sistemoje.
Juridinis asmuo Asociacija, bendrovė, draugija, įmonė, patikos fondas, vyriausybinė organizacija ar bet kuris kitas juridinio asmens statusą pagal konkrečios šalies teisę turintis subjektas.
Kliento sertifikatas Skaitmeninis sertifikatas, kuriame pateikiamą informaciją apie sertifikatą turinčią organizaciją ir el. pašto adresą patikrino ir patvirtino Telia.
Klientų pagalbos tarnyba Informacija pateikiam aptarnavimo numeriu +370 5 2715305 ir el. paštu pagalba@hostex.lt.
Organizacijos validacijos (OV) TLS serverio sertifikatas Skaitmeninis sertifikatas, kuriame pateikiamą informaciją apie sertifikatą turintį ūkio subjektą patvirtino Telia.
Pasitikinti šalis Bet kuris asmuo, pasitikintis Telia išduotu sertifikatu (įskaitant galutinius vartotojus ir operacinių sistemų pardavėjus, pasitikinčius Telia sertifikatais).
Paslaugos elementas Sertifikavimo licenciaras vidinės sistemos, procesai ar paslaugos, kaip antai: prašymas išduoti sertifikatą, Viešųjų raktų infrastruktūros pagalba, atsarginės kopijos ir sistemos stebėsena.
Prašymas išduoti sertifikatą Procesas, kurio metu fizinis asmuo (Abonentas ar Abonentui dirbantis asmuo) arba įgaliotasis atstovas, turintis įgaliojimus atstovauti Abonentui, užpildo ir pateikia prašymą išduoti sertifikatą.
Privatus raktas Raktų poros raktas, kurį Raktų poros turėtojas laiko paslaptyje ir naudoja Skaitmeniniams parašams sukurti ir (arba) elektroniniams įrašams arba laikmenoms, užšifruotiems tos pačios Raktų poros Viešuoju raktu, iššifruoti.
Saugykla Elektroninė duomenų bazė, kurioje saugojami viešai skelbiami Telia viešųjų raktų infrastruktūros (angl. PKI) valdymo dokumentai ir informacija apie sertifikato statusą, laikoma Atšauktų sertifikatų sąraše (angl. CRL) arba Elektroniniame sertifikatų statuso protokolo (angl. OCSP) sąraše. https://cps.trust.telia.com.
Sertifikatas Elektroninis dokumentas, kurį Telia išdavė asmeniui ar įmonei iš esmės tam, kad patikrintų elektroninės žinutės siuntėjo (gavėjo) tapatybę ir (arba) suteiktų priemones siuntėjo ir gavėjo žinutėms užšifruoti (iššifruoti) (pvz., susiejant subjektą su jos viešuoju raktu).
Sertifikavimo praktikos pareiškimas (CPS) Sertifikavimo praktikos pareiškimas (CPS) – tai dokumentas, kuriame apibrėžiama teisinė, komercinė ir techninė praktika, kuria patvirtinami, išduodami, naudojami ir valdomi Telia serverio ir Kliento sertifikatai. Jame taip pat apibrėžiami už Telia viešojo rakto infrastruktūros palaikymą atsakingų šalių vaidmenys ir atsakomybės sritys. https://cps.trust.telia.com/
Sertifikavimo licenciaras Sertifikavimo licenciaras – tai subjektas, pavyzdžiui, Telia sertifikavimo licenciaras, įgaliotas kurti, pasirašyti, platinti ir atšaukti sertifikatus. Sertifikavimo licenciaras taip pat atsako už informacijos apie sertifikato statusą platinimą ir saugyklos, jeigu sertifikatai ir sertifikato statuso informacija yra saugomi, suteikimą.
Sertifikavimo licenciarų ir naršyklių forumas Sertifikavimo įstaigų ir naršyklių pardavėjų atstovų grupė, skirta aptarti klausimus, susijusius su turima serverių sertifikatų rinka, pvz., sertifikatų, naudojamų tapatybės nustatymo TLS protokolą taikančiuose tinklalapiuose ir kituose serveriuose (pvz., pašto serveriuose) naudotojams.
Skaitmeninis parašas Skaitmeninis parašas – tai matematinė schema, skirta skaitmeninių žinučių ar dokumentų autentiškumui patikrinti.
Subjektas Fizinis asmuo, prietaisas, sistema, vienetas ar Juridinis asmuo, nurodytas Sertifikate kaip Subjektas. Subjektu gali būti arba Abonentas, arba Abonento valdomas ir naudojamas prietaisas.
Susijęs asmuo Bendrovė, bendrija, bendra įmonė ar kitas subjektas, kuris kontroliuoja arba yra kontroliuojamas, arba drauge su kitu subjektu yra drauge kontroliuojamas Valdančiojo subjekto, arba agentūra, departamentas, politinis poskyris ar bet kuris ūkio subjektas, esantis tiesiogiai pavaldus Valdančiajam subjektui.
Domeno validacijos (DV) TLS serverio sertifikatas Skaitmeninis tinklalapio arba kitokio serverio sertifikatas, kuriame pateikiamą informaciją apie domeno vardą patvirtino Telia.
Viešasis raktas Raktų poros raktas, kurį tos pačios Raktų poros Privataus rakto turėtojas gali atskleisti viešai, ir kurį naudoja juo Pasitikinti šalis, kad patikrintų tos Raktų poros Privačiuoju raktu sukurtus Skaitmeninius parašus ir (arba) užšifruotų žinutes, kurias galima iššifruoti atitinkamu Turėtojo Privačiuoju raktu.
Visiškai kvalifikuotas domeno vardas (angl. FQDN) Domeno vardas, nurodantis tikslią savo buvimo vietą domenų vardų sistemos hierarchijos medyje.

3. PASLAUGOS
3.1 Sertifikatų rūšys. Telia siūlo tokių rūšių sertifikatus („Paslaugos“: (i) Telia TLS DV sertifikatas: skirtas nustatyti serverių tapatybę ir sukurti saugias duomenų kriptografinio perdavimo (TLS) sesijas su galutiniu klientu. Šios rūšies sertifikate domeno ir serverio domeno vardą patvirtina Telia, (ii) Telia TLS OV sertifikatas: skirtas nustatyti serverių tapatybę ir sukurti saugias TLS sesijas su galutiniais klientais. Šios rūšies sertifikate Telia patvirtina serverio domeno vardą, organizacijos egzistavimo faktą ir kitus organizacijos rekvizitus, įskaitant pavadinimą, tipą, statusą, fizinį adresą, (iii) Telia kliento sertifikatas skirtas individualiems naudotojams identifikuoti, apsaugant susirašinėjimą el. paštu ir dokumento pasirašymą arba (iv) Telia dokumento pasirašymo sertifikatas: skirtas dokumentams iš Adobe PDF, Microsoft Office, OpenOffice ir LibreOffice identifikuoti.
3.2 Prašymas išduoti Sertifikatą (angl. CSR). Tam, kad Abonentas galėtų gauti Sertifikatą, Abonentas turi pateikti Telia nustatytos formos prašymą kiekvienos rūšies užsakomam Sertifikatui („Prašymas išduoti sertifikatą“). Sertifikato prašymo formą rasite hostex.lt tinklapyje, ji užpildoma elektroniniu būdu.
3.3 Patvirtinimas. Po to, kai Telia priėmė Abonento Prašymą išduoti Sertifikatą, Telia patikrina ir patvirtina pateiktą informaciją pagal jai taikomas CPS. Jeigu Telia sėkmingai patvirtina Abonentą, Telia išduoda Sertifikatą (-s) Abonentui. Telia gali savo nuožiūra atsisakyti patenkinti Prašymą išduoti sertifikatą ir neišduoti bet kurio užsakyto Sertifikato.
3.4 Atšaukimas. Telia turi teisę atšaukti Sertifikatą šiais atvejais:
a) Abonentas prašo atšaukti sertifikatą;
b) Telia sertifikavimo licenciaras gavo įrodymų apie netinkamai panaudotą sertifikatą;
c) Telia sertifikavimo licenciaras sužinojo apie tai, kad Abonentas pažeidė vieną arba kelis esminius įsipareigojimus pagal „Telia“ SSL sertifikato teikimo sąlygų;
d) Telia sertifikavimo licenciaras sužinojo apie aplinkybes, liudijančias, kad daugiau nebeleidžiama naudoti FQDN arba IP adreso sertifikate(pvz., teismas arba arbitražas atšaukė Domeno vardo registruotojo teisę naudoti Domeno vardą, pasibaigė licencijos ar paslaugų sutartis tarp Domeno vardo registruotojo ir Pareiškėjo, ar Domeno vardo registruotojui nepratęsė Domeno vardo);
e) Telia sertifikavimo licenciaras sužinojo apie tai, kad suklastotam susijusiam FQDN identifikuoti buvo panaudotas wildcard sertifikatas;
f) Telia sertifikavimo licenciaras sužinojo apie esminius sertifikate nurodytos informacijos pasikeitimus;
g) Telia sertifikavimo licenciaras sužinojo, kad sertifikatas buvo išduotas nesilaikant Bazinių reikalavimų arba taikytino CPS;
h) Telia sertifikavimo licenciaras nustato arba sužinojo apie tai, kad kuri nors sertifikate nurodyta informacija yra netiksli;
i) nustojo galioti, buvo atšaukta arba nutraukiama Telia sertifikavimo licenciaras teisė išduoti sertifikatus pagal Bazinius reikalavimus, išskyrus atvejus, kai Telia sertifikavimo licenciaras ėmėsi priemonių, kad galėtų ir toliau palaikyti Atšauktų sertifikatų sąrašo (elektroninį sertifikatų statuso protokolo) (angl. CRL/OCSP) saugyklą;
j) atšaukimas yra būtinas vadovaujantis Telia sertifikavimo licenciaras taikytinu CPS; arba
k) Telia sertifikavimo licenciaras sužinojo apie pademonstruotą arba įrodytą metodą, kuris sukėlė grėsmę Abonento privataus rakto saugumui, apie sukurtus metodus, galinčius lengvai jį apskaičiuoti remiantis viešuoju raktu, arba esant akivaizdžių įrodymų, kad konkretus privataus rakto generavimo metodas turi trūkumų.
Atšaukusi sertifikatą Telia gali savo nuožiūra išduoti Abonentui naują Sertifikatą ir (arba) nutraukti „Telia“ SSL/TLS sertifikato paslaugos teikimą.

4. ABONENTO ĮSIPAREIGOJIMAI
Šiame skyriuje trumpai aprašomi visų sertifikavimo licenciaras, sertifikatų abonentų ir turėtojų įsipareigojimai ir garantijos. Šios „Telia“ SSL/TLS sertifikato teikimo sąlygos galioja iki Sertifikato galiojimo termino pabaigos arba iki Sertifikato panaikinimo.
4.1 Sertifikato priėmimas. Abonentas laikomas priėmusiu sertifikatą: (a) Abonentui pasinaudojus sertifikato raktų pora, arba (b) praėjus vienam mėnesiui nuo sertifikato išdavimo dienos.
4.2 Informacijos tikslumas. Abonentas įsipareigoja visada Telia ir Telia sertifikavimo licenciarui teikti tikslią ir išsamią informaciją, tiek pildant prašymą išduoti sertifikatą, tiek ir kitais Telia ir Telia sertifikavimo licenciaro nurodomais atvejais dėl Sertifikato (-ų) išdavimo.
4.3 Privataus rakto apsauga. Abonentas įsipareigoja imtis visų pagrįstų priemonių, kad visada tik jis pats kontroliuotų, laikytų paslaptyje ir tinkamai apsaugotų Privatų raktą, atitinkantį Viešąjį raktą pagal prašomą išduoti Sertifikatą (-us) (ir visus kitus susijusius aktyvavimo duomenis ar įrenginius, pvz., slaptažodžius ar prieigos raktą).
4.4 Sertifikato naudojimas. Abonentas įsipareigoja įdiegti Sertifikatą tik serveriuose, domenuose arba įrenginiuose, kuriuos valdo arba kurie priklauso subjektui, kurio vardas (-ai) yra nurodytas (-i) Sertifikate arba kuriems yra taikomi sertifikatai kitokiais pagrindais, ir naudoti Sertifikatą tiktai laikantis visų taikytinų įstatymų ir šių „Telia“ SSL/TLS sertifikato teikimo sąlygose apibrėžtų reikalavimų.
4.5 Pranešimas ir atšaukimas. Abonentas yra įpareigotas nedelsiant nustoti naudoti Sertifikatą ir su juo susijusį Privatų raktą, o taip pat nedelsiant kreiptis į Klientų pagalbos tarnybą ar sertifikavimo licenciaras, kad atšauktų Sertifikatą, jeigu: a) bet kuri Sertifikate nurodyta informacija yra arba tapo neteisinga ar netiksli, arba b) buvo faktiškai nustatytas arba yra įtariamas netinkamas Abonento Privataus rakto panaudojimo atvejis ar kilo pavojus, kad tai gali būti padaryta, kai toks Abonento Privatus raktas yra susijęs su Viešuoju raktu, įtrauktu į Sertifikatą.
4.6 Sertifikato naudojimo nutraukimas. Abonentas įsipareigoja nedelsiant nustoti naudoti visus Privačius raktus, atitinkančius į Sertifikatą įtrauktą Viešąjį raktą, jeigu tokio Sertifikato naudojimas buvo atšauktas dėl Raktui iškilusio pavojaus.
4.7 Reagavimas. Abonentas įpareigojamas per pagrįstai protingą laikotarpį sureaguoti į SĮ nurodymus dėl Raktui iškilusio pavojaus arba dėl netinkamai panaudojo Sertifikato.
4.8 Patvirtinimas ir sutikimas. Abonentas įpareigojamas patvirtinti ir sutikti, kad SĮ turi teisę atšaukti sertifikatą nedelsiant, jeigu Abonentas nesilaikė šio dokumento sąlygų.

5. MOKESČIAI
Abonentas moka Telia už paslaugą ir naudojimąsi ja pagal Telia nustatytą paslaugų kainoraštį ar susitarimą laikydamasis nustatytų atsiskaitymo terminų. Abonentui atšaukus Sertifikatą (-us) arba paprašius, kad tai padarytų Telia, pirkimo mokestis yra panaikinamas, o Abonentas nėra prašomas apmokėti sąskaitą už Sertifikatą.

6. INTELEKETINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS
Telia išsaugoja, o Abonentas neįgyja ar nepretenduoja pareikšti teisių į bet kokias nuosavybės teises, interesą arba teises į bet kurias paslaugas, įskaitant visą su Paslaugomis susijusią programinę įrangą, joje panaudotus metodus ar idėjas; visas Telia suteiktų tokių produktų ar paslaugų kopijas ar išvestinius kūrinius nepriklausomai nuo to, kas jas sukūrė, paprašė ar pasiūlė atlikti kopiją ar sukurti išvestinį kūrinį; visą dokumentaciją ir rinkodaros medžiagą, kurią Telia pateikė Abonentui; ir į visas Telia turimas autorių teises, teises į patentus, komercinių paslapčių teises ir kitas nuosavybės teises.

7. KONFIDENCIALUMAS
Visa Abonento informacija, kurią renka, kuria, perduoda ar išsaugoja tokios informacijos rengėjas, klasifikuojama vadovaujantis Telia grupės saugumo politika. Saugykloje skelbiama tokia informacija, kaip viešieji sertifikatai ar informacija apie atšauktus sertifikatus, nėra laikomi konfidencialia.

8. GARANTIJOS
8.1 Abipusės garantijos. Kiekviena šalis garantuoja kitai šaliai turinti visus įgaliojimus ir teises sudaryti „Telia“ SSL/TLS sertifikato teikimo sąlygas ir vykdyti ja prisiimamus įsipareigojimus. Šioms „Telia“ SSL/TLS sertifikato teikimo sąlygoms įsigaliojus tokie įsipareigojimai tampa privalomais juos prisiėmusiai šaliai.
8.2 Naudojimas. Telia SĮ nepateikia jokių pareiškimų dėl Paslaugų kokybės ir nežada, kad: a) Paslaugos atitiks Abonento reikalavimus ar bus tinkamos konkrečiam tikslui, įskaitant kad tokių Paslaugų naudojimas visapusiškai atliks ar atitiks Abonento įstatyminius vaidmenis ar atsakomybę, ar b) suteiktose Paslaugose nepasitaikys klaidų.

9. ATSAKOMYBĖ IR ŽALOS ATLYGINIMAS
9.1 Atsakomybė.
Telia SĮ neprisiima jokios atsakomybės už žalą, kurią patyrė Pasitikinti šalis, priimanti vieną iš jos sertifikatų, arba bet kuris Abonentas, kurio galiojantis sertifikatas buvo atšauktas arba kurio atšauktą sertifikatą nepagrįstai priėmė pasitikinti šalis. Telia SĮ taip pat neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, kilusius dėl prašomo išduoti sertifikato neišdavimo arba dėl SĮ arba RĮ inicijuoto sertifikato atšaukimo vadovaujantis galiojančiomis CPS.
Nuostolių atlyginimo tvarka numatyta Paslaugų teikimo sutartyje.

10. ĮVAIRIOS NUOSTATOS
10.1 Pakeitimai. Abonentams nebus pranešta, jeigu taikytinas CPS yra pakeistas. Atlikus pakeitimus, jie yra skelbiami viešai prieinamoje Saugykloje ir įsigalioja po 15 dienų nuo paskelbimo. Apie Telia grupės saugumo politikos pakeitimus trečioms šalims pranešama, jeigu taikytina. Šios Sutarties pakeitimai, kurie paveikia šalių įsipareigojimus viena kitos atžvilgiu, bus pranešti Abonentams Paslaugų teikimo sutartyje nustatyta tvarka.